- Jeśli chodzi o kwestie jawności spraw publicznych, podjęłam dzisiaj decyzję (...) że wszyscy dyrektorzy oraz ich zastępcy, a także naczelnicy najważniejszych biur, którzy zarządzają majątkiem miasta, będą zobowiązani do złożenia - w ciągu 30 dni - oświadczeń majątkowych - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

 

Według niej, w 2004 roku "składało te oświadczenia tylko 15 na 38 dyrektorów".

  

Prezydent Warszawy swoją decyzję nazwała "wydarzeniem bezprecedensowym". "Tego wcześniej nie było, również za moich poprzedników" - podkreśliła.

 

Gronkiewicz-Waltz wyraziła nadzieję, że na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w czwartek zostanie powołana komisja do sprawdzenia procesu przekształceń własnościowych nieruchomości warszawskich w latach 1990-2016. W tym celu porządek sesji musi zostać rozszerzony o punkt dot. powołania komisji.

 

"Pokażemy, jak wyglądała reprywatyzacja przez 27 lat"

 

Prezydent stolicy poinformowała też, że podczas nadzwyczajnej sesji będzie chciała poruszyć trzy kwestie.

 

- Po pierwsze nasze przygotowania do wejścia w życie małej ustawy reprywatyzacyjnej oraz praca nad dużą ustawą. Następnie kompleksowa informacja o pomocy lokatorom ze zwracanych nieruchomości, żeby ostatecznie rozwiać mit o tym, że są pozostawieni sami sobie. Po trzecie informacja całościowa o procesie reprywatyzacji w Warszawie, w szczególności uwzględniając całokształt prawny, wyroki sądów i Trybunału - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

 

Jak wyjaśniła, "chcemy pokazać, że proces reprywatyzacji trwa już 27 lat, że były kolejne zaniechania parlamentów i rządów i związku z tym ustawę, która powinna być prawie 30 lat temu wydana, zastępowało orzecznictwo sądów, bardzo zresztą różne".

 

PAP