- Rzecznik jest powoływany na pięć lat i ma być niezawisły, czyli samodzielnie podejmować decyzje o tym, jakimi sprawami się zajmuje, na jakie kwestie kładzie nacisk, i to, co ma być dla niego wyznacznikiem, to konstytucja i rozdział drugi mówiący o prawach i wolnościach obywatelskich - mówił Bodnar w rozmowie z Markiem Kacprzakiem.

 

- Moją rolą jest pokazywanie, ze takie wartości jak godność jednostki, ochrona zdrowia, to są wartości, które mają być respektowane. Moją rolą jest wzmacnianie organizacji pozarządowych - dodał.

 

- To jest cała idea urzędu rzecznika. On jest od upominania, przypominania, krytykowania - częstokroć rządu - i powodowania, że w którymś momencie ta zmiana nastąpi - podkreślił.

 

Komu nie pasuje Bodnar

 

Odwołania Bodnara domagają się środowiska prawicowe. Petycję w tym celu zorganizował Instytut na rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris", akcję poparł także Obóz Narodowo-Radykalny.

 

W tekście wyjaśniono, że RPO "występuje przeciwko podstawowym wolnościom Konstytucji RP w imię partykularnych interesów subkultury LGBT".

 

Polsat News