- Państwo jako organizacja powinno pomagać wszystkim swoim obywatelom, także tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, tak jak "frankowicze" i dawać im pomocną dłoń. Sytuacja "frankowiczów" wpływa na całą gospodarkę - powiedział w czwartek prezes UOKiK Marek Niechciał, uzasadniając powody wydania tego poglądu.

 

To pierwszy przypadek wydania tzw. istotnego poglądu w sprawie przez UOKiK. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w kwietniu tego roku.

 

Istotny pogląd w sprawie to stanowisko, w którym urząd może dzielić się z sądem swoją wiedzą. Nie jest on dla sądu wiążący.

 

Spór fankowiczów z mBankiem trwa od 2010 r. Konsumenci w pozwie grupowym dochodzą odszkodowania w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia przez mBank, które zbyt ogólnie i nieprecyzyjnie określało powody zmiany oprocentowania.

 

PAP