Projekt munduru miał być już konsultowany z organizacjami proobronnymi. Decyzja ws. ewentualnego wdrożenia projektu w życie jeszcze jednak nie zapadła.

 

- Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wyposażani będą we wzory umundurowania, które obecnie występują w Siłach Zbrojnych RP (dotyczy to umundurowania galowego, jak i polowego). Ponadto informuję, że w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej powstała inicjatywa opracowania i wdrożenia dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej munduru galowego, nawiązującego do tradycji oraz pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to jednak jeszcze w sferze planów - powiedział Misiewicz.

 

Wojska Obrony Terytorialnej mają stanowić nowy, piąty rodzaj polskich sił zbrojnych. Docelowo mają liczyć 35 tys. żołnierzy.

 

defence24.pl