Jak wynika z danych policyjnych, w 2015 roku wszczęto w Polsce aż 6697 postępowań przygotowawczych z art. 190 kodeksu karnego, czyli za podszywanie się. Ale niepokojące jest to, że co szósta z tych spraw zakończyła się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy (1139), a jeszcze więcej, bo aż 2846 umorzono z powodu braku znamion przestępstwa.

 

Mimo to w 2015 roku stwierdzono aż 3457 przestępstw stalkingu. W tym roku wynik będzie zapewne jeszcze wyższy, bo w pierwszych siedmiu miesiącach stwierdzono aż 2342 takie przestępstwa.

 

– Od czasu penalizacji stalkingu w 2011 r. rośnie liczba wytaczanych spraw oraz świadomość i rozpoznawalność tego przestępstwa wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – podkreśla w rozmowie z "DGP" mecenas Barbara Szopa, specjalizująca się w pomocy ofiarom przestępstwa uporczywego nękania i autorka blogu stalking.com.pl.

 

Jak zauważa mecenas, specjalizująca się w pomocy ofiarom przestępstwa uporczywego nękania, powodem, dla którego większość spraw jest umarzana są sposoby postępowania dręczycieli, które są coraz trudniejsze do oceny, do wyśledzenia, namierzenia.

 

"Dziennik Gazeta Prawna", PAP