- W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,1 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 9,1 proc., w produkcji metali - o 7,9 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 7,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 7,3%, w produkcji napojów - o 6,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,1 proc., maszyn i urządzeń - o 5,1 proc. - czytamy w komunikacie.

 

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 10,6 proc., wyrobów tekstylnych - o 7,5 proc., mebli - o 7,1 proc. oraz artykułów spożywczych - o 3,1 proc., podał też Urząd.

 

- W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 20,4 proc., w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 18,5 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 18 proc. - czytamy dalej.

 

W porównaniu z czerwcem br. spadek poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 10,4 proc. i w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 2,2 proc., wzrost natomiast w firmach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 0,6 proc.

 

PAP