Do 20 lipca kraj opuściło w tym celu łącznie 840 kobiet i mężczyzn.

 

Jedna czwarta z nich (ok. 210 osób) miała tureckie obywatelstwo lub "pochodzenie tureckie" - podał BfV. Ok. 280 osób powróciło do Niemiec, a 140 zginęło w walkach. Około jednej piątej (170) stanowią kobiety, w tym w przeważającej części młodsze niż 30 lat.

 

Do końca 2015 roku na obszary objęte islamistycznym konfliktem zbrojnym wyjechało z Niemiec ok. 760 islamistów, do połowy maja liczba ta wzrosła do co najmniej 820.

 

PAP