Do GIF-u wpłynął wniosek o wycofanie z obrotu czterech serii produktu leczniczego Infex Zatoki. 
  
Decyzja jest związana z użyciem nieaktualnej ulotki w procesie pakowania serii produktu i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Preparat jest sprzedawany bez recepty.