Generalny inspektor zajął się sprawą, gdy do urzędu zaczęły napływać "niepokojące sygnały dotyczące pozyskiwania kopii dowodów osobistych przy rejestracji kart pre-paid".

 

W stanowisku, opublikowanym na stronie GIODO, przypomniano, że  zgodnie z art. 60b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym, abonent będący osobą fizyczną podaje dostawcy usług następujące dane:

 

1. imię i nazwisko,

 

2. numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu.

 

Prawo określa jedynie, jak i kiedy podać dane

 

Zdaniem generalnego inspektora, z przepisów nie wynika, że firmy mają prawo do kserowania lub skanowania dowodów tożsamości. Prawo Telekomunikacyjne określa jedynie, jak i kiedy abonent ma podać powyższe dane oraz wskazuje, że dostawca usług może określić inny niż uwzględniony w przepisie sposób ich podania.

 

"Przekazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kopii dowodu osobistego powodować może - sygnalizowane przez GIODO w procesie legislacyjnym - problemy z właściwym przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym w zakresie ich gromadzenia, zabezpieczenia" - głosi stanowisko.

 

"Pozyskują nadmiarowe dane osobowe"

 

Urząd ostrzega, że proces pozyskiwania podczas rejestracji kart pre-paid kopii (ksero lub skanu) dokumentu tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych może prowadzić do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych i z tego powodu taki sposób pozyskiwania danych nie powinien być stosowany.

 

"Biorąc pod uwagę funkcję dowodu osobistego oraz zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, GIODO dąży do ograniczenia praktyki kopiowania dowodu osobistego na rzecz jego okazywania i ewentualnego spisywania danych widniejących w dowodzie w sytuacjach, gdy zezwala na to przepis prawa" - napisał Generalny Inspektor Danych Osobowych.

 

polsatnews.pl