Władzom miasta chodzi o to, aby rodzice dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem, bądź wychowaniem dziecka, dostali od miasta wsparcie.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych. Na jego realizację Częstochowa dostała 2 mln złotych.

 

W praktyce wyglądać to będzie tak, że rodzice podpiszą umowy z nianiami, a miasto będzie wypłacać im wynagrodzenie. Nianie będą zajmować się dziećmi wtedy, gdy rodzice będą w pracy (nawet do 10 godzin dziennie).

 

Na pomoc będzie mogło liczyć 20 rodzin. Kryterium uczestnictwa w programie - to zamożność rodzin. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia osób z najniższym dochodem na członka rodziny.

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest także to, aby średni dochód netto na członka rodziny, już po powrocie ojca bądź matki dziecka do pracy, nie przekroczył 2 tysięcy złotych.

 

Miasto nie wprowadziło ograniczeń np. dla osób, które nie są w związku małżeńskim bądź samotnie wychowują dzieci.

 

Oprócz tego, że miasto opłaci nianie, w ramach inicjatywy powstanie także 10 dodatkowych miejsc w miejskim żłobku i stworzony zostanie klub dziecięcy. Wszystko po to, aby rodzice mogli wrócić do pracy.

 

Częstochowianie mogą składać wnioski o przystąpienie do tego projektu do 25 sierpnia.

 

polsatnews.pl