Polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokaty kupiło ok. 5 mln Polaków. Osoby, które chciały wycofać pieniądze przed upływem terminu końca umowy, np. 15-letniej, były zobowiązane do poniesienia opłaty likwidacyjnej. Wynosiła ona często od kilkudziesięciu do nawet prawie 100 proc. zainwestowanych pieniędzy.

 

W ramach porozumienia z UOKiK firmy ubezpieczeniowe dobrowolnie zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych.

 

Te porozumienia objęły jednak mniej niż 20 proc. osób posiadających polisolokaty. UOKiK nie miał bowiem prawa skontrolowania produktów niebędących już w sprzedaży. Dlatego nie mógł narzucić rozwiązania, które dotyczyłoby wszystkich klientów.

 

Rozmowy o obniżeniu opłat dla wszystkich

 

Toczące się rozmowy urzędów z ubezpieczycielami mają wypracować obniżkę opłat likwidacyjnych dla wszystkich posiadaczy polisolokat. Jak dowiedział się nieoficjalnie polsatnews.pl - wbrew temu co sygnalizują firmy ubezpieczeniowe, że kompromis jest już bliski -  to jednak do porozumienia daleko. Raczej nie dojdzie do niego w ciągu najbliższych tygodni.  

 

- Przyglądamy się proponowanej przez ubezpieczycieli formule współpracy. Żadne konkretne rozwiązania nie zostały jeszcze przedstawione. Zapewniam, że będziemy pracować wyłącznie nad propozycjami mającymi poprawić sytuację konsumentów - stwierdziła Małgorzata Cieloch.  

 

Urząd uruchomił specjalną stronę internetową, na której dostępne są aktualne informacje dotyczące polisolokat.

 

polsatnews.pl