Osiemset złotych na leki i leczenie. Tyle rodzina wydaje kwartalnie na swoje zdrowie

Biznes
Osiemset złotych na leki i leczenie. Tyle rodzina wydaje kwartalnie na swoje zdrowie
Polsat News
Osiemset złotych na leki i leczenie. Tyle rodzina wydaje kwartalnie na swoje zdrowie.

Na leki oraz usługi medyczne w ciągu trzech miesięcy Polacy średnio wydają 807 zł i 15 groszy w przeliczeniu na gospodarstwo domowe - wynika z badania CBOS. Najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na leki, a najmniej na zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego.

Z badania wynika, że najwięcej na leki wydają osoby starsze, jednocześnie najmniej wydają one na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne. Na stomatologię i protetykę najmniej pieniędzy przeznaczają jeszcze mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

 

Na leki zalecane przez lekarza (kupowane na receptę lub bez) w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie w gospodarstwach domowych wydano średnio 417,20 zł. Jednocześnie 12 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w ich gospodarstwach domowych w ogóle nie wydano na ten cel pieniędzy.

 

Większość nie wydaje na dentystę

 

W 60 proc. gospodarstw domowych w ciągu trzech miesięcy w ogóle nie płacono za leczenie stomatologiczne, usługi protetyczne itp. Ogólnie na ten cel w badanych gospodarstwach średnio wydano 212,02 zł.

 

W większości badanych gospodarstw (68 proc.) w ciągu trzech miesięcy nie wydano także pieniędzy na leczenie i badania ogólne lub specjalistyczne (w tym także na dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne). Średnio w gospodarstwach na te usługi przeznaczono 148,54 zł.

 

Zdecydowana większość (90 proc.) respondentów zadeklarowała, że w ostatnich trzech miesiącach w ich gospodarstwach nie kupowano sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego. Natomiast średnio na ten cel w badanych gospodarstwach wydano 29,39 zł.

 

Kwartalnie ponad 800 złotych na zdrowie

 

Łączna kwota wydana na leki oraz usługi medyczne w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie średnio wyniosła 807,15 zł na gospodarstwo domowe.

 

W gospodarstwach, w których kupowano artykuły lub usługi medyczne, w ciągu trzech miesięcy średnio wydano 478 zł na leki zalecane przez lekarza, 596 zł na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne, 554,50 zł na leczenie i badania oraz 410 zł na sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny.

 

Z badania wynika, że koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe na zakup artykułów lub usług medycznych nie rozkładają się równomiernie i zależą m.in. od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

 

Zdecydowanie największe wydatki na te cele (554 zł w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie) deklarują osoby powyżej 65. roku życia. Najmniejsze wydatki na zdrowie deklarowali najmłodsi badani pomiędzy 18. a 24. rokiem życia (323 zł).

 

Dużą różnicę można zauważyć także przy wydatkach na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne. Tu z kolei najstarsi badani deklarują najmniejsze kwoty (średnio 77 zł w gospodarstwie domowym), natomiast największe (średnio 325 zł) - osoby pomiędzy 35. a 44. rokiem życia.

 

Wykształceni wydają na zdrowie więcej

 

Z badania wynika także, że o największych wydatkach na zdrowie mówią osoby z wykształceniem wyższym (wyjątkiem jest zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego).

 

Wysokość deklarowanych wydatków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne lub usługi protetyczne jest wprost proporcjonalna do poziomu wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym deklarująśrednio 87 zł w gospodarstwie domowym w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a z wykształceniem wyższym - średnio 416 zł.

 

W gospodarstwach domowych osób z wyższym wykształcenie również najwięcej wydaje się na leczenie i badania (średnio 275 zł), natomiast najmniejsze kwoty deklarują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (średnio 79 zł na gospodarstwo).

 

Znaczącą różnicę można też zauważyć przy wydatkach na sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny - w gospodarstwach domowych osób ze średnim wykształceniem przeznaczono na ten cel średnio 54 zł, a z zasadniczym zawodowym jedynie 5,50 zł.

 

Wydatki na leczenie stomatologiczne oraz usługi protetyczne są zróżnicowanie także w zależności od miejsca zamieszkania. Najwięcej (średnio 427 zł w ciągu trzech miesięcy) wydawano w gospodarstwach domowych w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców, najmniej natomiast wydawali mieszkańcy wsi (średnio tylko 142 zł).

 

Na leki najwięcej przeznaczają najstarsi

 

Różnica występuje także przy wydatkach na leki zalecane przez lekarza - najwięcej na ten cel wydają osoby starsze (emeryci deklarują średnio 555 zł w gospodarstwie domowym w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a renciści - 487 zł). O wysokich kwotach mówią także pracownicy administracyjno-biurowi (średnio 500 zł). Najmniej na leki wydają uczniowie i studenci (259 zł w gospodarstwie domowym).

 

Z kolei na leczenie stomatologiczne najmniej przeznaczają gospodarstwa domowe rolników (średnio 105 zł), emerytów (115 zł) i rencistów (121 zł), a najwięcej - osób pracujących na własny rachunek (przeciętnie 843 zł).

 

Jak wskazuje CBOS, subiektywna ocena własnych warunków materialnych jest w dużej mierze związana z wysokością wydatków przeznaczanych na leki, leczenie stomatologiczne oraz leczenie i badania ogólne lub specjalistyczne.

 

Respondenci, którzy źle oceniają swoje warunki materialne, deklarują najwyższe wydatki na leki w ciągu ostatnich trzech miesięcy (średnio 585 zł w przeliczeniu na gospodarstwo domowe), natomiast ci, którzy uważają swoje warunki za dobre, mówią o kwotach o prawie 200 zł niższych (średnio 398 zł).

 

Natomiast osoby dobrze oceniające swoje warunki materialne deklarują najwyższe wydatki na leczenie stomatologiczne oraz ogólne i specjalistyczne. Najmniej na ten cel wydają osoby, które uważają swoje warunki materialne za przeciętne.

 

Badanie przeprowadzono od 2 do 9 czerwca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na próbie liczącej 1002 dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

hlk/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze