Zarząd komisaryczny w SKOK "Jaworzno". "Mechaniczne działania KNF"

Biznes
Zarząd komisaryczny w SKOK "Jaworzno". "Mechaniczne działania KNF"
Facebook.com/skok.jaworzno

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej "Jaworzno" w Jaworznie - poinformowała w czwartek KNF w komunikacie. W sumie zarząd komisaryczny wprowadzono dotąd w 16 kasach. Zdaniem Krajowej SKOK sytuacja finansowo-ekonomiczna Kasy "Jaworzno" nie wskazywała na zagrożenia dla ciągłości jej działania.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Jaworzno została powołana Edyta Glajcar.

 

Komisja zaznacza, że "celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy, poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".


Koncepcja restrukturyzacji kasy


"Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Jaworzno na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy" - informuje KNF.


Zarządca komisaryczny ma kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych - dodaje komisja.


Członkowie zarządu odwołani


KNF przypomina zarazem, że jej decyzja nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK, a spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami, będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy.


"Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie" - informuje KNF.

 

"Nie było przesłanek do podjęcia tak daleko idącej decyzji"

 

Zdaniem Krajowej SKOK nie było przesłanek do podjęcia przez KNF tak daleko idącej decyzji, bowiem sytuacja finansowo-ekonomiczna Kasy "Jaworzno" nie wskazywała na zagrożenia dla ciągłości jej działania.

 

"Kasa Krajowa z niepokojem obserwuje mechaniczne, często pomijające istotne kwestie i pozbawione woli współpracy z Kasą Krajową i SKOK Jaworzno działania KNF wobec SKOK Jaworzno i w relacjach z Kasą Krajową. Ma to ścisły związek z propozycjami składanymi przez te instytucje w celu zapewnienia realizacji programu postępowania naprawczego i przyjęcia najkorzystniejszego wariantu ustabilizowania sytuacji SKOK +Jaworzno+ w ramach systemu SKOK" - poinformował rzecznik prasowy Kasy Krajowej Mariusz Wielebski w komunikacie.

 

Wskazał, że SKOK "Jaworzno" realizowała program naprawczy i wyrażała gotowość do sporządzenia jego korekty lub przygotowania nowego programu w taki sposób, by uwzględnić wszelkie zalecenia KNF, jej uwagi i oczekiwania.

 

"KNF do czasu wprowadzenia zarządcy nie odniosła się do proponowanego przez SKOK terminu gwarantującego realizację programu naprawczego, uwzględniającego zalecenia KNF. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego kilka miesięcy milczała na temat złożonego programu naprawczego i pierwszy raz przekazała do niego uwagi dopiero w lipcu 2016 roku, na co w odpowiedzi SKOK Jaworzno natychmiast zadeklarowała przygotowanie stosownej aktualizacji" - dodał.

 

Zarzucił KNF, że nie odpowiedziała na prośbę Kasy Krajowej w sprawie jej spotkania z Komisją "w celu dokonania uzgodnień mających istotne znaczenie dla możliwości przeprowadzenia przez SKOK Jaworzno samodzielnej sanacji".

 


Siedem kas upadło


SKOK Jaworzno to już kolejna kasa, w której KNF wprowadziła zarząd komisaryczny.


W sumie dotąd zarząd komisaryczny wprowadzono w 16 kasach, z czego w czterech zarząd taki wciąż działa, w siedmiu kasach ogłoszono upadłość, a pięć zostało przejętych przez banki.


Pod koniec czerwca funkcjonowało 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

 

PAP

prz/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze