"Litewski MSZ wie o monetach wypuszczonych przez Bank Centralny w Rosji i zwraca na to uwagę. Nie mamy wątpliwości co do roli Armii Czerwonej i jej miejsca w historii Litwy" – powiedział dyrektor polityczny litewskiego MSZ Rolandas Kačinskas.

 

Dodał, że wprowadzenie monety pokazuje "brak gotowości do uznania prawdy historycznej o okupacji sowieckiej".

 

Poświęcone "zwycięstwu nad faszyzmem"

 

"Żadne zmiany geopolityczne, które odbyły się od zakończenia II wojny światowej nie mogą wzbudzić wątpliwości co do bezsprzecznej wagi zwycięstwa nad faszyzmem dla wszystkich narodów Europy i świata. I właśnie temu zwycięstwu poświęcono serię monet pamiątkowych Banku Rosji" – odpowiedział na zarzuty Litwy Bank Centralny w Rosji.

 

Według Rosji 13 czerwca 1944 roku jest datą wyzwolenia Wilna przez wojska radzieckie od najeźdźców niemiecko-faszystowskich. Zdaniem Litwinów było to zastąpienie okupacji nazistowskiej sowiecką, a tej towarzyszył terror i deportacje Litwinów na Syberię.

 

Polski akcent

 

W serii "Stolice państw wyzwolonych przez wojska radzieckie od najeźdźców niemiecko-faszystowskich", wypuszczonej 1 sierpnia, na pięciorublowych monetach znalazły się: Belgrad, Berlin, Bratysława, Budapeszt, Bukareszt, Mińsk, Kijów, Kiszyniów, Wiedeń, Wilno, Praga, Ryga, Tallinn i Warszawa.

 

belsat.eu