Jak poinformowała jego córka Anna, Jan Piątkowski zmarł 22 lipca. Pogrzeb odbędzie się 29 lipca na Cmentarzu św. Ducha we Wrocławiu.

 

Urodzony w 1935 r. w Gnieszowicach pod Sandomierzem, Piątkowski skończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1980 r. współtworzył NSZZ "Solidarność" w Nysie (Opolskie), gdzie był adwokatem. Był delegatem na pierwszy krajowy zjazd delegatów związku i przewodniczącym komisji statutowej zjazdu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemia - w maju 1982 r. został internowany.

 

Mec. Piątkowski udzielał bezpłatnie porad prawnych członkom NSZZ "S", osobom represjonowanym z przyczyn politycznych, był także obrońcą działaczy podziemia przed sądami i kolegiami ds. wykroczeń. W latach 1981-1988 był rozpracowywany przez SB.

 

Piątkowski był politykiem (m.in. Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego), posłem na Sejm I i III kadencji, a od marca do października 1993 r. pełnił funkcję ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego.

 

Wszczął pierwsze polskie śledztwo katyńskie

 

We wrześniu 1993 r. wydał zarządzenie o wszczęciu polskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej - miało to być pierwsze śledztwo prowadzone przez Polskę w tej sprawie. Tej decyzji nie konsultował wcześniej ani z premier Suchocką, ani z MSZ. Niedługo potem nowy szef resortu, z nowej koalicji rządowej SLD-PSL - Włodzimierz Cimoszewicz, rozwiązał zespół prokuratorów, którzy mieli je prowadzić. W 2004 r. kolejne polskie śledztwo - trwające do dziś - wszczął pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej.

 

W październiku 1993 r. Piątkowski przeniósł zaś śledztwo ws. strzelania do robotników w grudniu’70 na Wybrzeżu z Prokuratury Marynarki Wojennej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku (w 1995 r. oskarżyła ona m.in. b. szefa MON gen. Wojciecha Jaruzelskiego i b. wicepremiera Stanisława Kociołka).

 

W latach 1991-1993 był posłem wybranym z listy Katolickiej Akcji Wyborczej. Na kadencję 1997-2001 do Sejmu wybrano go z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Potem przeszedł do koła parlamentarnego Ruchu Odbudowy Polski.

 

Piątkowski został uhonorowany odznaką "Adwokatura Zasłużonym”. Napisał książki pt. "Dotyk Zbrodni. Katyń" (2001), „Zaraza szaleje w sądach, w prokuraturach oraz w rządach" (2010), „Grudzień’70. Zbrodnia nieukarana" (2012) oraz „Mowy oskarżenia prokuratora generalnego Jana Piątkowskiego przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi i innym" (2015).

 

PAP