Jak poinformował w komunikacie resort rolnictwa, minister Krzysztof Jurgiel podpisał w tym tygodniu rozporządzenie w tej sprawie. Pieniądze będą pochodziły z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy planowany jest na I kwartał 2017 r.


Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana rolnikowi, jego żonie czy innemu członkowi rodziny pod warunkiem, że tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa (czyli wyrażona w euro roczna produkcja gospodarstwa – red.) nie przekracza 15 tys. euro. Takie wsparcie będzie też mogła dostać osoba, która na trwale przekaże swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. 


Działalność tylko we wsiach i małych miejscowościach


Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyznawana będzie w postaci premii w wysokości 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na działalność usługową np. usługi transportowe, gastronomiczne czy sprzedaż hurtową i detaliczną. Będzie też można postawić z niej budynki, zmodernizować istniejące, kupić maszyny i inne urządzenia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie.


Jest jednak kolejny warunek otrzymania wsparcia - działalność gospodarczą będzie można podjąć w miejscowościach należących do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.


Powstało ok. 38 tys. nowych miejsc pracy


Podobny program był realizowany w ramach poprzedniego PROW na lata 2007-2013. Powstało dzięki temu ok. 38 tys. nowych miejsc pracy na wsi. ARiMR od 2008 r. ogłosiła cztery nabory przeznaczone dla rolników i ich rodzin (2008-2011) oraz cztery - dla pozostałych mieszkańców wsi (w latach 2009-2013). Wsparcie dla rolników wynosiło wtedy również do 100 tys. zł. 


Z danych ARiMR wynika, że najwięcej nowych miejsc pracy powstało w usługach dla gospodarstw rolnych oraz i ludności. Były to zakłady fryzjerskie, warsztaty samochodowe, sklepy, usługi geodezyjne, pensjonaty.