Zarząd Fed (Rezerwy Federalnej) poinformował, że gospodarka USA rozwija się w tempie umiarkowanym, a dane na temat wzrostu zatrudnienia były w czerwcu bardzo pozytywne. Rosną też wydatki gospodarstw domowych.

 

Bank będzie nadal monitorował bacznie dane na temat inflacji oraz globalne wydarzenia polityczne i gospodarcze, jednak nie wyraził zaniepokojenia, że zewnętrzny szok może "zepchnąć gospodarkę USA z drogi wzrostu" - cytuje Reuters komunikat Fed.

 

Bez reakcji na rynkach

 

Środowa decyzja Fed nie odbiła się na rynkach i zarówno notowania akcji, jak i obligacji oraz walut utrzymały się na tym poziomie, jaki osiągnęły przed komunikatem banku w sprawie stóp procentowych.

 

Większość ekonomistów Fed ostrzegała ostatnio przed podnoszeniem stóp, argumentując, że globalne spowolnienie gospodarcze, duża zmienność na rynkach finansowych oraz niepewność wywołana wynikiem brytyjskiego referendum w sprawie Brexitu wskazują na konieczność odłożenia kolejnej podwyżki stóp procentowych.

 

USA nie odczuły jednak poważnych konsekwencji Brexitu, a ostatnie dane gospodarcze w USA są lepsze niż oczekiwano - pisze Reuters.

 

PAP