Uchwalona przez Sejm 7 lipca ustawa zakłada m.in., że pełny skład Trybunału, to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać: weta prezydenta do ustaw, ustawę o TK, spory kompetencyjne między organami państwa, przeszkodę w sprawowaniu urzędu prezydenta RP, zgodność z konstytucją działalności partii politycznych. Konstytucyjność ustaw mają badać składy 5-osobowe.


Rozmowa będzie dotyczyła również nowego, złożonego przez grupę posłów PiS projektu dotyczącego wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, prezydentowi, premierowi, ministrom, wiceministrom oraz małżonce prezydenta będzie przysługiwał dodatek wyrównawczy. Podwyżki nie obejmą posłów i senatorów, co przewidywał wcześniejszy projekt, wycofany przez klub PiS w środę wieczorem.


Tematem rozmowy z Waldemarem Pawlakiem będą też nowe relacje Polski z Wielką Brytanią po zwycięstwie zwolenników wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej w referendum.