Zaufanie do prezydenta zadeklarowało 62 proc. ankietowanych i są to najlepsze z dotąd rejestrowanych ocen Andrzeja Dudy. W stosunku do czerwca zaufanie do prezydenta wzrosło o 4 punkty procentowe i jednocześnie o 3 punkty (do 24 proc.) zmalała grupa badanych, którzy mu nie ufają.

 

Premier Beata Szydło cieszy się 54 proc. zaufaniem. Również premier odnotowała wzrost zaufania o 4 punkty i spadek nieufności o 3 punkty (do 29 proc.). Lipcowe notowania szefowej rządu także okazują się najlepszymi z dotychczasowych jej ocen.

 

Jak zaznacza CBOS Paweł Kukiz jest jedynym politykiem spoza obozu rządzącego, który spotkał się w tym miesiącu z nieco bardziej przychylną oceną badanych. Odsetek respondentów wyrażających do niego zaufanie wzrósł o 4 punkty procentowe do 48 proc. Kukizowi nie ufa 24 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.).

 

Spada nieufność wobec Kaczyńskiego i Macierewicza, wzrasta wobec Schetyny

 

Według lipcowego sondażu największą nieufnością zostali obdarzeni: szef partii KORWIN Janusz Korwin-Mikke (53 proc., wzrost o 4 pkt. proc.), szef MON Antoni Macierewicz (48 proc., spadek o 1 punkt proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (47 proc. spadek o 2 punkty proc.) i szef PO Grzegorz Schetyna 41 proc. (wzrost o jeden punkt proc.).

 

W rankingu zaufania na kolejnych miejscach po prezydencie, premier oraz Kukizie, znaleźli się: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (42 proc. wzrost o 6 pkt. proc.) oraz lider PiS Jarosława Kaczyński (37 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Ziobrze nie ufa 38 proc. respondentów (bez zmian).

 

Poprawę notowań odnotowali również wicepremier Mateusz Morawiecki (33 proc. deklarujących zaufanie, wzrost o 5 pkt. proc.) oraz Jarosław Gowin (32 proc., wzrost o 3 pkt. proc.). Morawieckiemu nie ufa 11 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.), a Gowinowi - 26 proc. (o 3 punkty proc. mniej w stosunku do czerwca).

 

Większym zaufaniem niż przed miesiącem cieszą się: szef MSWiA Mariusz Błaszczak (31 proc., wzrost o 3 pkt. proc.), minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (30 proc., wzrost o 4 pkt. proc.), szef MON Antoni Macierewicz (30 proc., wzrost o 3 pkt. proc.). Błaszczakowi nie ufa 24 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.), a Waszczykowskiemu 21 proc. (spadek o 3 punkty).

 

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru odnotował 33 proc. zaufanie (bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca); 31 badanych nie ufa mu (bez zmian). 27 proc. badanych ufa prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (również bez zmian); nie ufa mu 13 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.).

 

Minister pracy i rodziny Elżbiecie Rafalskiej ufa 29 proc. (nieufność 11 proc.); wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu ufa 23 proc.; 18 proc. badanych mu nie ufa. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odnotował 22 proc. zaufanie (wzrost o 2 pkt. proc.). Grupa ankietowanych, którzy mu nie ufają spadła o 6 punktów do 12 proc.

 

25 proc. pozytywnie odniosło się do lidera PO Grzegorza Schetyny (spadek o 1 pkt proc.).

 

Szef KORWiN Janusz Korwin-Mikke uzyskał deklaracje zaufania ze strony 21 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

 

Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 19 proc. badanych.; 18 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Marszałek Senatu cieszy się 15 proc. zaufaniem i 10 proc. nieufnością.

 

Spadek zaufania do szefa KOD

 

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty cieszy się 14 proc. zaufaniem (spadek o 1 pkt proc.), a lider KOD Mateusz Kijowski - 14 proc. (spadek o 2 pkt. proc.). Kijowskiemu nie ufa 18 proc. badanych (bez zmian) a Czarzastemu 17 proc..

 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 30 czerwca - 7 lipca 2016 roku na liczącej 983 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP