Główny autor badania,  Serge Haan - profesor uniwersytetu w Luksemburgu - twierdzi, że 9 na 10 przypadków raka jelita grubego można uleczyć, jeśli są w porę zdiagnozowane. Wraz ze współpracownikami szczegółowo przeanalizował 800 testów próbek tkanek pacjentów z różnym stopniem zaawansowania raka jelita grubego oraz zdrowych ludzi. Próbki otrzymano z Banku Guza w Ontario w Kanadzie (the Ontario Tumor Bank) oraz ze Zintegrowanego Biobanku w Luksemburgu (the Integrated Biobank of Luxembourg).


Dwa białka odpowiedzią na obecność raka


Analiza wykazała znaczną redukcję dwóch protein - SOCS2 oraz SOCS6 w przedrakowych i rakowych komórkach jelita grubego. Białka hamujące wpływ cytokin (SOCS - suppressor of cytokine signalling proteins) są niezbędne dla normalnego rozwoju komórki.


Coraz więcej dowodów przemawia za tezą, że ich obecność, uważana za czynnik przyśpieszający niekontrolowany rozwój, pełni ważną rolę w nowotworzeniu. Dalsza analiza wykazała, iż SOCS2 mogą być wykorzystane jako wczesny predyktor aktywności raka. Naukowcy dowodzą, że dwa białka, w szczególności SOCS2, mogą być czułym markerem dla wczesnej diagnostyki raka jelita grubego.


Marker nowotworowy jest molekułą, której obecność lub brak w tkance może wskazywać na rozwój guza. Może on stać się testem we wczesnej diagnostyce raka, a nawet wskaźnikiem aktywności choroby, może też być elementem składowym leczenia.


Zespół stwierdził potrzebę dalszej pracy, aby uczynić ich badania użytecznymi klinicznie.


W Polsce rak jelita grubego nadal niebezpieczny


Pomimo postępu jaki dokonał się w ostatnich dekadach, rak jelita grubego pozostaje nadal najbardziej śmiertelnym nowotworem złośliwym. W Polsce ten typ nowotworu jest trzecim pod względem częstości występowania rejestrowanych przypadków. U mężczyzn stanowi drugą przyczynę zgonów. U kobiet – trzecią. 


Rekomendowaną metodą profilaktyki raka jelita grubego w naszym kraju jest badanie endoskopowe jelita grubego (kolonoskopia). Mniej czułą metodą jest test na obecność krwi w stolcu (FOBT – fecal ocult blood test).


British Journal of Cancer