Z raportu NBP wynika, że przy użyciu kart płatniczych przeprowadzono 893,9 mln transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych). Przeprowadzone przy użyciu kart transakcje łącznie stanowiły wartość 128,8 mld zł, czyli o 6,9 mld zł mniej niż w IV kwartale 2015 r. Pojedyncza transakcja wynosiła ok. 144 zł i była niższa niż w poprzednim kwartale (152 zł).

 

Według danych z banków, w I kwartale 2016 r. przy użyciu kart przeprowadzono 709 mln transakcji bezgotówkowych, co stanowiło 79 proc. łącznej liczby transakcji kartami, gdy pozostałe 21 proc. stanowią transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe tj. cash back. Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 48 mld zł.

 

Rośnie również liczba transakcji dokonywanych w internecie z wykorzystaniem karty płatniczej. W pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono 8,7 mln takich transakcji, co stanowi o 2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

 

"Średnia wartość transakcji dokonywanej w Internecie w porównaniu do poprzedniego kwartału zwiększyła się z 158 do 176 zł" - podkreślili autorzy raportu.

 

W I kwartale 2016 r. wzrosła liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych (cash back). Na koniec marca 2016 r. takich placówek było 94,7 tys., czyli o 2,4 tys. więcej niż w grudniu 2015 r. Na przestrzeni I kwartału 2016 r. dokonano 2,3 mln wypłat sklepowych. Średnia wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła 104 zł.

 

PAP, polsatnews.pl