MFW: polska gospodarka w dobrej kondycji, ale zagrożona

Biznes
MFW: polska gospodarka w dobrej kondycji, ale zagrożona
pixabay/PublicDomainPictures/

Według najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka przechodzi okres silnego wzrostu, lecz czynniki zewnętrzne, polityka oraz osłabienie instytucji mogą nieść zagrożenia dla jej przyszłego rozwoju.

"Bezrobocie szybko zmalało, a gospodarka Polski funkcjonuje przy niemal pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego; prognozowany wzrost gospodarczy w roku 2016 utrzyma dobre tempo, a w roku następnym przyśpieszy do 3,7 proc. w następstwie intensywnej konsumpcji, którą wsparł rządowy program świadczeń na dzieci; w perspektywie średniookresowej wzrost gospodarczy będzie umiarkowany" – napisali eksperci MFW.

 

Według raportu pod koniec 2017 roku inflacja powinna zbliżyć się do poziomu, który Narodowy Bank Polski wyznaczył sobie jako cel (2,5 proc.).

 

Czynniki ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne

 

MFW zwraca też uwagę na potencjalne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w Polsce. Czynniki zewnętrzne w ramach tych zagrożeń to między innymi "słaby wzrost gospodarczy w strefie euro połączony z dużym niepokojem na rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarek wschodzących, które może dotrzeć też do Polski". 

 

Natomiast wewnętrzne czynniki ryzyka, takie jak "kontrowersyjne inicjatywy polityczne", mogą pogorszyć nastroje inwestorów i podkopać wzrost gospodarczy. W dłuższej perspektywie ryzykiem gospodarczym  jest też „szybko starzejąca się populacja”.

 

"Deklarowane przez rząd priorytety polityczne koncentrują się na wspieraniu silnego i inkluzywnego wzrostu, ale niektóre niedawne inicjatywy osłabiły nastroje na rynku" - napisano w raporcie.

 

Wzrośnie deficyt


"Oczekuje się, że spełnienie obietnic wyborczych spowoduje wzrost deficytu budżetowego do 2,8 PKB w roku 2016 i do ponad 3 proc. w roku 2017" - prognozuje Fundusz.

 

Według MFW polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, ale spada jego rentowność. Ponadto "propozycje przewalutowania kredytów denominowanych w obcych walutach na złotówki - o ile zostaną wprowadzone w życie - mogą zachwiać finansową stabilnością sektora)i w jeszcze większym stopniu nadwerężyć zaufanie rynku".

 

W ramach obowiązkowego przeglądu gospodarczego państw członkowskich eksperci MFW odwiedzają co rok poszczególne kraje, spotykają się z przedstawicielami rządu, banku centralnego i wybranych instytucji, zbierają informacje, a następnie analizują sytuacją gospodarczą państw członkowskich. Potem przygotowują raport.

 

Zaniepokojenie podatkiem bankowym i planami dotyczącymi kredytów walutowych

 

"Rada Dyrektorów Wykonawczych MFW odnotowała szybki wzrost gospodarczy Polski odzwierciedlający postępy, jakie w ostatnich latach poczyniła ona w budowaniu silnych fundamentów" - napisano.

 

Zaznaczono, że Rada dobrze oceniła obecną ekspansywną politykę monetarną, którą uznała za właściwy sposób wspierania wzrostu gospodarczego, wyraziła jednak niepokój o skutki wprowadzenia nowego podatku bankowego, który może doprowadzić do zmniejszenia dostępności kredytów i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

 

Rada Dyrektorów uważa też, że należy bardzo ostrożnie podchodzić do planów restrukturyzacji kredytów hipotecznych denominowanych w obcych walutach. "Jakakolwiek decyzja w tej sprawie powinna być podejmowana przy uwzględnieniu jej wpływu na banki oraz stabilność finansową" - ostrzega MFW.

 

PAP

 

ptw/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze