- Apelujemy o rozsądek i rozwagę przy podejmowaniu decyzji - mówi rzecznik urzędu Małgorzata Cieloch. Podkreśla, że  pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie występują w imieniu jakiegokolwiek przedsiębiorcy i nie proponują ani zawierania umów, ani ich rozwiązania.

 

- Warto sprawdzić wiarygodność dzwoniącej osoby, a gdy mamy wątpliwość co do jej tożsamości – powiadomić policję - doradza Cieloch. 

 

Zwraca uwagę, że przy rozwiązywaniu umowy o zawarciu polisolokaty należy zwróć uwagę na poziom opłat likwidacyjnych wynikających z decyzji Prezesa Urzędu. Przypomina, że bezpłatną pomoc świadczą Rzecznik Finansowy oraz rzecznicy konsumentów.

 

- W niektórych przypadkach, w sprawach szczególnie skomplikowanych, konieczne będzie skorzystanie z porady profesjonalisty – adwokata lub radcy prawnego - mówi rzecznik.

 

Niższe opłaty

 

Na początku roku w wyniku postępowania UOKiK, kolejne cztery firmy ubezpieczeniowe - Aegon, Compensa, Generali i Open Life - zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 

Wcześniej zobowiązało się do tego dwunastu innych ubezpieczycieli.

 

PAP