Ostatnie posiedzenie Rady NATO-Rosja, pomyślanej jako płaszczyzna konsultacji i współpracy, odbyło się w 2014 roku. Później kontakty zostały zerwane ze względu na kryzys na Ukrainie. W kwietniu br. odbyło się pierwsze formalne spotkanie z ambasadorem Rosji przy NATO, jednak nie doprowadziło ono do zmniejszenia napięć.

 

Putin dodał, że "Rosja spróbuje rozpocząć dialog z Sojuszem Północnoatlantyckim o środkach zaufania i zapobieganiu konfliktom, mimo że NATO rozszerza się w stronę granic Rosji".

 

PAP