Ankietowani byli pytani o to czy więcej lub mniej działań jest potrzebnych na poziomie europejskim w różnych dziedzinach życia. Respondenci wskazali, że więcej działań na poziomie Unii jest potrzebnych w większości dziedzin.

 

Walkę z terroryzmem wskazało 82 proc. ankietowanych, a walkę z bezrobociem 77 proc. 40 proc. Europejczyków przyznało, że ryzyko zamachów terrorystycznych jest wysokie. Trzy rozwiązania, które badani wskazali, jako najbardziej pilne to rozprawienie się z finansowaniem grup terrorystycznych (42 proc), zwalczanie terroryzmu u jego korzeni i walka z radykalizacją (41 proc.) oraz wzmocnienie zewnętrznych granic Unii (39 proc.)
 
Dodatkowo 75 proc. badanych chce więcej działań na poziomie Europejskim w kwestii oszustw podatkowych, 74 proc. w kwestii migracji, 71 proc. w kwestii obrony granic, a 67 proc. także w kwestii ochrony środowiska.

 

Przygotowanie zamachu traktowane jako przestępstwo


Parlament pracuje nad wieloma wskazanymi przez Europejczyków kwestiami. Jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, to Parlament kończy prace nad przepisami, które uznają już przygotowania do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego za przestępstwo we wszystkich krajach UE. Posłowie zacieśniają też przepisy dotyczące posiadania broni.

W przyszłym tygodniu Parlament ma przedstawić swoje rekomendacje dotyczące spraw podatkowych, w tym propozycję by wielkie przedsiębiorstwa międzynarodowe sprawiedliwiej płaciły podatki. Europosłowie powołali także specjalną komisję śledczą do zbadania tzw. Panama Papers (głośnej afery dotyczycącej unikania płacenia podatków).

 

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna


Kwestia ochrony granic także jest w programie przyszłego tygodnia. Posłowie będą głosować nad nowymi przepisami dotyczącymi Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Ułatwi to koordynację między unijną agencją zarządzającą granicami zewnętrznymi Frontex, a służbami krajów Unii.

Aż trzy czwarte Europejczyków (74 proc.) uważa, że to co nas łączy jest ważniejsze niż to co nas dzieli.

Polacy na tle innych narodowości wskazali podobne odpowiedzi. 74 proc. uznaje z terroryzmem za priorytet (74 proc.). 69 proc. ankietowanych wskazało też na walkę z bezrobociem, opiekę zdrowotną i politykę społeczną (68 proc.), ochronę granic zewnętrznych (67 proc.), a także kwestie migracji (63 proc.) i obronności (63 proc.).

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 27 969 mieszkańców UE (w tym 1015 Polaków) w dniach 9-18 kwietnia.

 

polsatnews.pl,europarl.europa.eu