Jak można też przeczytać w komunikacie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego powołało dziś w skład Rady Nadzorczej Grażynę Ciurzyńską oraz Zbigniewa Hajłasza.

 

"Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz wyznaczył Grażynę Ciurzyńską na Wiceprzewodniczącą Rady. Jednocześnie ZWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Winnik–Kalembę oraz Małgorzatę Dec–Kruczkowską. Rada Nadzorcza powołała Maksa Kraczkowskiego z dniem 4 lipca 2016 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku" - napisano.

 

polsatnews.pl