CBOS: 15 proc. internautów korzysta z portali i stron religijnych

Technologie
CBOS: 15 proc. internautów korzysta z portali i stron religijnych
Pixabay.com

"Tylu internautów deklaruje, że odwiedza strony i portale religijne, poszukując wiadomości o wydarzeniach lokalnej parafii lub wspólnocie oraz informacji z życia Kościoła" - wynika z sondażu CBOS.

Respondenci, którzy nie odwiedzają religijnych witryn wskazują, że nie czują takiej potrzeby (46 proc.); nie interesują ich takie treści (34 proc.), nie mają czasu (33 proc.). 10 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie odwiedza takich witryn, ponieważ nie są osobami religijnymi.

 

Korzystający z religijnych witryn najczęściej deklarowali zainteresowanie informacjami o aktualnych wydarzeniach w lokalnej parafii lub wspólnocie (46 proc.) i wydarzeniami z życia Kościoła, do którego należą (36 proc.). Badani wymieniali również teksty religijne on-line (31 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się strony umożliwiające dyskusję z innymi użytkownikami, np. fora i czaty religijne (6 proc.).

 

Najczęściej z miast między 100 a 499 tys. mieszkańców

 

Sondaż pokazał, że płeć nie różnicuje istotnie korzystania z religijnych stron i portali: wśród kobiet taką aktywność deklarowało 16 proc., a wśród mężczyzn 14 proc.

 

Zainteresowanie tematyką religijną w sieci wykazywały osoby w wieku 45-54 lat (21 proc.), a także 25-34 lata (17 proc.); najmniej było internautów z przedziału wiekowego 35-44 lata (11 proc.) oraz powyżej 65 roku życia (12 proc.).

 

Najczęściej strony i portale religijne odwiedzały osoby z miast liczących między 100 a 499 tys. mieszkańców (21 proc.), mieszkańcy miast do 20 tys. (18 proc.) i osoby z miast powyżej 0,5 mln (17 proc.)

 

To istotna zmiana, bo w roku 2015 dominowali mieszkańcy wsi oraz miast liczących do 100 tys. mieszkańców. CBOS ocenia, że trudno stwierdzić, z czego ta zmiana wynika, jeżeli jednak taki trend utrzyma się, będzie to wskazywać na odwrócenie dotychczasowych tendencji.

 

Głównie ci z wyższym wykształceniem

 

Odsetek korzystających z portali religijnych rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów: wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (po 8 proc.) deklarowało korzystanie z takich serwisów, podczas gdy wśród respondentów z wyższym wykształceniem - 21 proc., a średnim - 15 proc. Zdaniem CBOS, różnice te mogą być związane z posiadanymi kompetencjami cyfrowymi, ale także np. z czynnikami ekonomicznymi.

 

Analiza danych wskazuje, że nie zmienia się dodatnia korelacja pomiędzy deklarowaną częstością praktyk religijnych a korzystaniem z religijnych serwisów internetowych: w grupie najczęściej praktykujących (kilka razy w tygodniu) 65 proc. respondentów deklarowało korzystanie z takich stron i portali. Wśród osób biorących udział w praktykach religijnych raz w tygodniu odsetek ten wynosił 21 proc.

 

Przebadano 1100 osób

 

Niemal połowa (45 proc.) respondentów odwiedzających religijne strony i portale wskazywała, że działania te stanowią uzupełnienie ich aktywności religijnej poza siecią; 3 proc. przyznało, że jest to jedyna forma aktywności religijnej, jaką podejmują.

 

CBOS podaje, że respondenci tegorocznej edycji wielokrotnie częściej niż badani w latach ubiegłych wymieniali portal fronda.pl jako medium religijne, które znają i z którego korzystają.

 

Wśród innych popularnych serwisów zainteresowanie budziły też portale: wiara.pl, deon.pl oraz radiomaryja.pl. Odwiedzanie witryn instytucji, np. lokalnej parafii, deklarowało 18 proc. respondentów, a więc o siedem punktów procentowych mniej niż w roku 2015.

 

Badanie przeprowadzono po raz trzeci, poprzednio w latach 2014 i 2015. Tegoroczne badanie zrealizowano metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 5 a 12 maja br. na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

po/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze