- Obywatele UK zdecydowali się opuścić Unię Europejską. Z pewnością w rezultacie głosowania napotkamy na okres niepewności i dostosowań, ale jak powiedział dziś premier Cameron, nie będzie na początek zmian ani w sposobie w jaki ludzie mogą podróżować, ani w zasadach prowadzenia handlu, jak i w świadczeniu usług - stwierdził Mark Carney.


- Bank Anglii jest gotowy zapewnić ponad 250 mld funtów dodatkowych środków, poza normalnymi operacjami na rynku. Bank jest także w stanie zapewnić znaczącą ilość płynności w walucie obcej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczekujemy, że instytucje finansowe będą mogły skorzystać z naszych funduszy, kiedy uznają to za konieczne - zapewnił.

 

Banki w dobrej kondycji


Szef Banku Anglii zapewniał tez nie ma obaw o kondycje brytyjskich banków.


- Bank Anglii poddał banki testom stresującym zakładającym scenariusze znacznie groźniejsze od tych, wobec jakich stoi obecnie nasze państwo. W wyniku tych działań brytyjskie banki zebrały ponad 130 mld funtów nowego kapitału i dysponują obecnie ponad 600 mld funtów środków płynnych wysokiej jakości. Ten znaczny kapitał i wysoka płynność dają bankom elastyczność niezbędną dla kontynuowania działalności kredytowej na rzecz brytyjskich firm i gospodarstw domowych nawet w stawiających wyzwania  czasach - podkreślił. 


Zapewnił, że instytucje państwowe odpowiadające za finanse i gospodarkę są przygotowane na Brexit.


- Ustanowienie nowych relacji z UE i resztą świata zajmie UK trochę czasu. Na niektórych rynkach można oczekiwać pewnego poziomu zmienności, w trakcie trwania tego procesu. Ale jesteśmy dobrze na to przygotowani. Sekretarz skarbu oraz Bank Anglii bardzo intensywnie przygotowywali się na scenariusz Brexitu. Byliśmy w ścisłym kontakcie z sekretarzem skarbu, również w nocy i tego poranka – zaznaczył Mark Carney.

 

PAP