Krupniok to rodzaj kaszanki. Nazwa pochodzi od wyrazu "krupa", który oznacza kaszę jęczmienną perłową. Samo pojęcie "krupniok" jest definiowane m.in. jako kiszka zrobiona z kaszy i krwi, przeznaczona do gotowania lub smażenia.

 

Hit lat trzydziestych

 

Pierwsze wzmianki o krupniokach pochodzą z XVIII wieku, ale popularność zdobyły w latach 30. XX wieku, kiedy to stały się popularną potrawą nie tylko na stołach weselnych, ale i na co dzień.

 

O objęcie krupnioków unijną ochroną od kilku lat starali się rzeźnicy i wędliniarze z województw śląskiego i opolskiego, wspierani przez władze obu regionów. W 2012 roku powstało Stowarzyszenie "Krupnioki Śląskie", które opracowało jednolitą recepturę produkcji tego wyrobu.

 

W lutym wniosek o wpisanie krupnioków śląskich do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE. Wobec braku zastrzeżeń, KE poinformowała, że zaakceptowała wniosek.

 

Ochrona przed podróbkami

 

Zgodnie z przepisami, zarejestrowane nazwy są chronione przed wykorzystywaniem ich w celach komercyjnych, każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu.

 

Aby uzyskać etykietę z napisem "Chronione Oznaczenie Geograficzne" nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany. Konieczne jest też wykazanie, że istnieje związek pomiędzy produktem a obszarem, z którego ten produkt pochodzi.

 

Lokalna renoma we Wspólnocie

 

Wymagane jest również, aby co najmniej jeden z etapów całego procesu produkcyjnego - tzn. wytwarzanie surowców, produkcja wyrobu lub przygotowywanie do sprzedaży - odbywał się na obszarze, do którego nawiązuje. Produkt musi posiadać szczególną, specyficzną jakość, renomę, cieszyć się uznaniem lub też posiadać inne cechy przypisywane pochodzeniu geograficznemu.

 

Obecnie unijną ochroną objętych jest około 1350 produktów.

 

polsatnews.pl