Celem odbywającej się w poniedziałek konferencji była analiza, czy konieczne jest opracowanie na poziomie Unii Europejskiej nowego instrumentu, który pogłębi współpracę państw w zakresie konfiskaty i być może rozszerzy unijne rozwiązania w zakresie konfiskaty rozszerzonej na inne przestępstwa - poinformował resort.


Uczestnicy konferencji przedstawili swoje doświadczenia płynące z wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących konfiskaty do prawodawstw krajowych oraz z funkcjonowania mechanizmów współpracy międzynarodowej w wykonywaniu decyzji o zabezpieczeniu i przepadku mienia.


Podczas spotkania wiceminister sprawiedliwości moderował panel ekspercki dotyczący zarządzania zajętym mieniem a także zaprezentuje wnioski płynące z implementacji dyrektywy w zakresie tzw. przepadku rozszerzonego. W ministerstwie trwają prace nad implementacją tej dyrektywy do prawa polskiego. Termin jej impelemtnacji upływa 4 października 2016 r.


Trwają pracę nad ustawą o konfiskacie rozszerzonej


Pod koniec kwietnia na wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedzieli wprowadzenie "konfiskaty rozszerzonej", czyli możliwości pozbawiania przestępców owoców ich nielegalnej działalności.


Ziobro wskazywał wówczas, że już obecnie w polskim prawie są "niedoskonałe rozwiązania" przewidujące konfiskatę rozszerzoną. - Te rozwiązania nie odpowiadają przyjętym dyrektywom europejskim i realnym potrzebom skutecznego zwalczania wielkich oszustw i afer gospodarczych - ocenił.


Po zmianach jednoznacznie przesądzona ma zostać "możliwość przejmowania wszelkich pożytków pochodzących z korzyści mających swe źródło z przestępstwa". - Dziś nie ma wątpliwości, że korzyści mogą być przejmowane, natomiast jest spór i wątpliwości, w jakim zakresie mogą być przejmowane pożytki  - wyjaśniał Ziobro.


Trwają konsultacje nad projektem autorstwa resortu sprawiedliwości dotyczącym kwestii konfiskaty nielegalnych majątków. Zapowiadany od kwietnia projekt zamieszczono na początku czerwca na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 

polsatnews.pl, PAP