Wniosek, jak podał, związany jest z wejściem w życie nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, w której Minister Sprawiedliwości i jednocześnie Prokurator Generalny otrzymał kompetencje zmieniające jego pozycję wobec sądów.


Wniosek KRS jest, jego zdaniem, niezwykle ważny, ponieważ jego rozpoznanie może mieć znaczący wpływ na interpretację zasady trójpodziału władzy.


- Niezależność sądów i niezawisłość sędziów służy właściwej ochronie podstawowych praw i wolności obywateli oraz rzeczywistemu utrwaleniu standardów państwa prawa - podkreślił rzecznik KRS.


Wątpliwości konstytucyjne


Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła problemy, budzące według niej największe kontrowersje konstytucyjne, w 11 punktach.


KRS wnosi w swoim wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją m.in. przepisów przyznających Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego prawo do sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych oraz przewidujących podległość prezesa sądu w zakresie kierowania działalnością administracyjną temu ministrowi.


Rada zwróciła się do TK także o zbadanie przepisów przyznających Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu uprawnienie do wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora sądu bez przeprowadzenia procedury konkursowej i udziału prezesa sądu.


Rada jako sprzeczne z konstytucją ocenia przepisy pomijające udział prezesa sądu w opracowywaniu planów finansowych oraz pozbawiające prezesa sądu jakiegokolwiek wpływu na kierowanie gospodarką finansową sądu i działalność inwestycyjną.


KRS ma wątpliwości konstytucyjne także jeśli idzie o przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu arbitralnego prawa do wskazywania spośród sędziów sądów powszechnych oraz wojskowych kandydatów na delegację do innych sądów, resortu sprawiedliwości i jednostek podległych MS.


Rada chce zbadania także przepisów nadających ministrowi sprawiedliwości uprawnienie do zwalniania sędziów sądów powszechnych oraz wojskowych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, bez możliwości odwołania się od takiej decyzji przez sędziego lub strony i uczestników postępowania.

 

PAP