- Mam nadzieję, że tegoroczne obchody 25-lecia będą okazją do nadania nowego impulsu współpracy trójstronnej i wytyczenia jej nowych kierunków. Wspólne działania Francji, Niemiec i Polski stanowią warunek znalezienia skutecznych rozwiązań dla obecnych wyzwań stojących przed UE - podkreślił Waszczykowski.

 

Zaznaczył, że w roku jubileuszowym spotkania w formacie Trójkąta Weimarskiego odbywają się częściej niż w latach poprzednich. - W najbliższych dniach odbędą się takie wydarzenia jak: spotkanie ministrów europejskich w Warszawie (13-14 czerwca) oraz posiedzenie Prezydiów Sejmu RP, niemieckiego Bundestagu i francuskiego Zgromadzenia Narodowego w Paryżu (16-17 czerwca) - poinformował.

 

Ponadto - podkreślił - bardzo dobrze rozwija się współpraca sektorowa w ramach Trójkąta Weimarskiego. "W styczniu w Berlinie odbyło się spotkanie ministrów finansów, 9 czerwca w Warszawie miało natomiast miejsce spotkanie ministrów rolnictwa" - dodał.

 

Kto zapomniał o Trójkącie

 

W poniedziałek w Berlinie podczas spotkania w siedzibie Fundacji Adenauera, zorganizowanego z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy lider PO Grzegorz Schetyna zarzucił rządowi Beaty Szydło zaniedbywanie współpracy między Polską a Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego. "Trójkąt Weimarski nie należy do priorytetów politycznych rządu pani premier Beaty Szydło i uważam, że to źle" - powiedział Schetyna.

 

- Trójkąt Weimarski był i jest jednym z najważniejszych elementów polskiej polityki zagranicznej w wymiarze regionalnym. W czasach poprzedniego rządu współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego utraciła swoją dynamikę, o czym niejednokrotnie rozmawiałem już z naszymi niemieckimi i francuskimi partnerami - odpowiedział jednak szef MSZ.

 

Trójkąt Weimarski powstał w 1991 r. Celem trójstronnej współpracy między Warszawą, Berlinem i Paryżem było początkowo wsparcie dla Polski w procesie integracji ze strukturami europejskimi. Po wstąpieniu Polski do UE Trójkąt stał się płaszczyzną politycznych konsultacji na tematy europejskie.

 

PAP