Jak wskazuje UOKiK, transakcja umożliwi m.in. szybszą i łatwiejszą zmianę sprzedawcy prądu. 


"Uczestnikami koncentracji są spółki: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Tauron Dystrybucja. Wspólny przedsiębiorca będzie odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację oraz rozwój Centralnego Systemu Wymiany Informacji - ogólnokrajowej platformy, w której uczestniczyć będą operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcy oraz podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe" - głosi informacja UOKiK.


Jak podkreśla Urząd, stworzenie jednolitej platformy wspierane jest przez Urząd Regulacji Energetyki, a uczestnicy koncentracji uważają, że dzięki transakcji ujednolicony zostanie standard wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku.


Zmiana korzystna dla konsumentów


"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Będzie również korzystna dla konsumentów. Ułatwi zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, m.in. dzięki szybszemu i pełniejszemu dostępowi do informacji o zużyciu energii. Pozwoli również na sprawne rozpatrywanie reklamacji" - argumentuje UOKiK.


Przypomina, że zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Ponadto decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.

 

PAP