Minister przypomniał na konferencji, że m.in. ze względu na występowanie tych siedlisk zmieniono wcześniej lokalizację obwodnicy Augustowa (w 2009 r.). Jego zdaniem mimo tej zmiany, gatunki i siedliska tam występujące w większości zniknęły.

 

- Ze względu na występowanie gatunków i uznanie, że dolina Rospudy była unikatem prawie nietkniętym ręką człowieka, zmieniono lokalizację obwodnicy Augustowa. Powstała (obwodnica - red.) przez dolinę, tylko że w innym miejscu. Po tylu latach możemy powiedzieć, że ta dolina Rospudy, nietknięta ręką człowieka, uległa wyraźnym zmianom, ulega m.in. zarastaniu, a gatunki, dla których zmieniono trasę obwodnicy, niestety w większości zniknęły - tłumaczył Szyszko.

 

Szef MŚ zapowiedział też podobne zawiadomienie dotyczące lotniska trawiastego w Świdniku. Jak tłumaczył, również w tym przypadku ze względu na występowanie susła zmieniono lokalizację obiektu, wycięto 140 ha lasu pod to lotnisko, a mimo to "suseł zniknął".

 

PAP