Wiceminister oświadczył, że dalsze utrzymywanie zakazu w chwili obecnej byłoby przejawem niechęci wobec informatyzacji i postępu technologii.

 

Podkreślił, że już wkrótce wszystkie szkoły we Włoszech będą miały dostęp do internetu. Korzystanie ze smartfonów, podobnie jak z tabletów - przypomniał – przewidziane jest w Narodowym Planie Cyfrowej Szkoły opracowanym w minionych miesiącach przez resort oświaty. Zakłada on, że w klasach szkolnych będzie dostęp do szybkiego internetu, a coraz więcej lekcji będzie miało charakter interaktywny.

 

Na cyfryzację oświaty rząd ma, według zapowiedzi, wyasygnować 1 miliard euro do 2020 roku.

 

"Wyłącznie w celach dydaktycznych"

 

Faraone zastrzegł, że zgoda na korzystanie ze smartfonów na lekcjach nie oznacza, że uczniowie będą mogli siedzieć podłączeni do nich i wysyłać wiadomości. Chodzi wyłącznie o używanie ich w celach dydaktycznych - wyjaśnił.

 

- Korzyści ze smartfona czy tableta w klasie mogą być liczne z punktu widzenia nauczania - zapewnił przedstawiciel rządu. Wśród nich wymienił szanse, jakie stwarza to osobom niepełnosprawnym czy walkę z przemocą w internecie. Jak zaznaczył, tylko świadome posługiwanie się takimi narzędziami pozwoli zwalczyć to zjawisko.

 

Zapowiedź ta została różnie przyjęta przez włoskich nauczycieli. Jedni podeszli do niej z zadowoleniem podkreślając, że będą zachęcać uczniów do poszukiwania informacji i przekonywać, że telefon nie służy tylko do rozmowy i zabawy. Ale są też przeciwnicy takiego pomysłu. Podano przykład technikum w Brescii, gdzie w listopadzie zeszłego roku uczniowie muszą oddawać przy wejściu swoje telefony na czas pobytu w szkole. W przeciwnym razie - tłumaczą nauczyciele - nie można by tam normalnie pracować.

 

PAP