Pod koniec marca szefowa rządu odwołała ówczesnego prezesa GUS Janusza Witkowskiego na jego wniosek. Jego odejście było związane z przejściem na emeryturę.

 

Premier powierzyła wówczas pełnienie obowiązków prezesa wiceprezes GUS Halinie Dmochowskiej.

 

Dominik Rozkrut jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Instytucie Ekonometrii i Statystyki. Zajmuje się m.in. ekonomią, ekonometrią, rynkami kapitałowymi, polityką ekonomiczną oraz badaniami koniunktury gospodarczej.

 

PAP