Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania sprzeciwił się w środę rozpoczęciu budowy tymczasowego pomnika Chrystusa przed kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach. Ale figura i tak stanęła.

 

W piątek Chrystusa poświęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, parlamentarzyści, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz przedstawiciele wojska i duchowieństwa.

 

 

Nierozwiązany spór

 

Spór wokół pomnika wciąż nie został jednak rozwiązany.

 

- Poprosiliśmy o uzupełnienie dokumentów, ale na dzisiaj jest to samowola budowlana, to stoi nielegalnie i to nas martwi - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

 

Urzędnicy utrzymują, że działka, na której znajduje się obecnie figura, została wpisana do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Zgodnie z przepisami prawa - w takim przypadku "prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. Natomiast zgłaszający pozwolenia takiego nie załączył".

 

Komitet nie zrezygnuje z pomnika

 

Figura Chrystusa ma być elementem odtworzonego Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanego także Pomnikiem Wdzięczności. Zburzony przez Niemców w 1939 r. monument został postawiony jako wotum wdzięczności wielkopolan za odzyskaną niepodległość i sukces powstania wielkopolskiego. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności od kilku lat stara się o ponowne postawienie pomnika w stolicy Wielkopolski.

 

W poniedziałek figura Chrystusa w asyście wojska została przywieziona do Poznania. Na placu przed kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach witały ją tłumy wiernych. Figura, jak podkreślają członkowie komitetu, jest wierną kopią rzeźby Michała Rożka z dawnego, stojącego wówczas w centrum miasta pomnika.

 

Komitet odbudowy zapowiedział, że nie rezygnuje z projektu postawienia całego pomnika, a nie tylko pojedynczej figury. Monument ma powstać do 2018 roku. Odsłonięcie miałoby nastąpic w stulecie odzyskania niepodległości.

 

Polsat News, PAP