- W tegorocznym Zgromadzeniu weźmie udział ponad stu reprezentantów rad sądownictwa z 30 krajów europejskich oraz przedstawiciele instytucji unijnych, świata akademickiego i organizacji prawniczych z całej Europy, w tym przewodniczący ENCJ lord Geoffrey Vos oraz prezes Trybunału Sprawiedliwości UE prof. Koen Lenaerts - poinformował rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek.


Jak podkreślił, KRS jest gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa po raz drugi - wcześniej zgromadzenie to odbyło się w naszym kraju 10 lat temu. Organizacja w Polsce Zgromadzenia Ogólnego ENCJ - jak zaznaczył rzecznik KRS - jest wyrazem "wysokiej oceny zaangażowania Rady w rozwój współpracy międzynarodowej i jej działań na rzecz budowy europejskiej przestrzeni sprawiedliwości".


Prezes TK weźmie udział w debacie


Na czwartek zaplanowano otwarcie obrad zgromadzenia z udziałem m.in. rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara oraz dyskusję o perspektywach wymiarów sprawiedliwości w Europie do 2035 r. Z kolei dyskusje piątkowe poświęcone będą m.in. zagadnieniom finansowania sądownictwa. Na zakończenie zgromadzenia - po godz. 13 w piątek - zaplanowana została konferencja prasowa lorda Vosa oraz przewodniczącego KRS sędziego Dariusza Zawistowskiego.


W piątek po południu w Sądzie Najwyższym ma odbyć się także współorganizowana przez KRS debata o sytuacji sądownictwa w Polsce i Europie z udziałem m.in. Lenaertsa oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, I prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Marka Zirk-Sadowskiego.


"Wspieranie niezależnego sądownictwa"


Europejska Sieć Rad Sądownictwa powstała w 2004 r. w Rzymie. Zrzesza rady sądownictwa oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje działające na rzecz niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w krajach UE. Przedstawiciele takich instytucji z krajów ubiegających się o członkostwo w UE mają status obserwatorów.


Głównymi celami ENCJ są: współpraca rad sądownictwa oraz sędziów z państw członkowskich UE i państw starających się o akcesję do Unii, wymiana doświadczeń dotyczących organizacji sądownictwa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przekazywanie specjalistycznej wiedzy, doświadczeń i propozycji m.in. instytucjom UE.


Zadaniem ENCJ - jak wskazał sędzia Żurek - jest także "wspieranie niezależnego sądownictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk w celu zapewnienia sprawnego i szybkiego działania wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie działalności rad sądownictwa jako gwarantów niezależności wymiaru sprawiedliwości".


Polska Krajowa Rada Sądownictwa jest członkiem założycielem ENCJ. Wchodzi także w skład Komitetu Sterującego zarządzającego ENCJ między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie KRS kilkakrotnie byli wybierani do organów zarządzających Sieci: w latach 2008-2010 sędzia Sądu Najwyższego Teresa Flemming-Kulesza wchodziła w skład trzyosobowej Rady Wykonawczej, a od 2012 roku sędzia SN Katarzyna Gonera reprezentuje KRS w Komitecie Sterującym i od 2014 roku zasiada w Radzie Wykonawczej, której skład został poszerzony do siedmiu osób.

 

PAP