Instytut wydaje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia, gdy przewiduje "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia".


Z kolei ostrzeżenie drugiego, wyższego stopnia, przewiduje "duże straty materialne i zagrożenie życia".


Ostrzeżenia 1 stopnia obowiązują w województwach:


- kujawsko-pomorskim - spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu od 20-30 do 40 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 80 km/h. Obowiązuje od godz. 13 do północy;


- lubuskim - spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu od 20-30 do 40 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 80 km/h. Obowiązuje od godz. 13 do północy;


- łódzkim - spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu od 20-30 do 40 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 80 km/h. Obowiązuje od godz. 13 do północy;


- małopolskim - spodziewane są intensywne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym (od 25-35 do 50 l/mkw.) i miejscowe burze. Obowiązuje od godz. 9 do godz. 1 w nocy 3 czerwca;


- podkarpackim - spodziewane są intensywne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym (od 25-35 do 50 l/mkw.) i miejscowe burze. Obowiązuje od godz. 7.30 do godz. 22;


- pomorskim - spodziewane są burze z gradem, sprowadzające opady o natężeniu 20-30 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 75 km/h. Obowiązuje od godz. 12 do godz. 21,


- śląskim - spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu 20-26 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 70 km/h. Obowiązuje od godz. 12 do godz. 21.30;


- wielkopolskim - spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu od 20-30 do 40 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 80 km/h. Obowiązuje od godz. 13 do północy;


- zachodniopomorskim - spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu od 15-25 do 35 l/mkw. i silnym wiatrem, osiągającym w porywach 80 km/h. Obowiązuje od godz. 13 do godz. 23;


Ostrzeżenie drugiego stopnia wprowadzono dla województwa świętokrzyskiego, w którym spodziewane są burze z gradem, opady o natężeniu od 25-35 do 50 l/mkw., silny wiatr, osiągający w porywach 70 km/h. Obowiązuje od godz. 11 do godz. 22.