Nagroda "Super Samorząd" jest wyróżnieniem dla uczestników akcji Fundacji Batorego "Masz Głos, Masz Wybór", którzy najskuteczniej zachęcą do współpracy władze samorządowe i mieszkańców.

 

Nagroda jest wręczana organizacjom i grupom mieszkańców uczestniczących w akcji oraz współpracującym z nimi władzom lokalnym działającym w partnerstwie. Jej nazwa nawiązuje do idei samorządu rozumianego, jako wspólnota mieszkańców, a nie jako urzędu gminy.

 

Buzek: demokracja to system dla ludzi

 

- Chcemy, by obywatele poczuli, że coś od nich zależy, że mają wpływ na rzeczywistość – stwierdził Jerzy Buzek. Jak podkreślił, "demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, którzy tworzą wspólnotę, a nie dla polityków i ludzi żądnych władzy".

 

W 2015 roku do akcji przystąpiło prawie 500 uczestników: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalne media, domy kultury, biblioteki i inne instytucje działające na terenie ponad 400 gmin.

 

 

W tym roku nagrodzono siedmiu laureatów. Nagrody przyznano m.in. za wprawadzenie budżetu obywatelskiego. Za to docenione zostały Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego oraz władze samorządowe gminy Barcin (woj. kujawsko-pomorskie), które otrzymały nagrodę za wprowadzenie budżetu obywatelskiego w sposób maksymalnie partycypacyjny i za sukces frekwencyjny. Z kolei Stowarzyszenie EZG i władze samorządowe Zgierza (woj. łódzkie) doceniono za wprowadzenie, wypromowanie i społeczną ewaluację budżetu obywatelskiego.

 

Nagrody za dialog, bibliotekę i zwrot ku rzece

 

Miasto Obywatelskie Lubartów i władze samorządowe Lubartowa (woj. lubelskie) nagrodzono za zainicjowanie dialogu mieszkańców i władz, a grupa nieformalna Aktywny Natolin i władze samorządowe gminy Nowosolna (woj. łódzkie) otrzymały nagrode za wprowadzenie uchwały o inicjatywie lokalnej z uwzględnieniem uwag mieszkańców i mieszkanek.

 

Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja z Kazimierzy Wielkiej i władze samorządowe gminy i miasta Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) nagrodzono za ulepszanie biblioteki zgodnie z pomysłami wszystkich zainteresowanych.

 

Sukcesem Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej ze Żmigrodu i władz samorządowych tego miasta (woj. dolnośląskie) było wciągnięcie seniorów i młodzieży do współdecydowania o kulturze. Za ulepszanie miejskiej przestrzeni i zwrot miasta ku rzece nagrode otrzymały: Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, grupa Słupia dla Słupszczan i władze samorządowe Słupska (woj. pomorskie).

 

Warunkiem jest działanie

 

Przystępującym do akcji organizatorzy zaproponowali przeprowadzenie jednego z pięciu działań sprzyjających włączaniu obywateli w decydowanie o sprawach ich społeczności. Były to: poprawa kontaktu radnych z mieszkańcami, wprowadzenie mechanizmu inicjatywy lokalnej, wspólne zagospodarowywanie przestrzeni publicznej, ulepszanie zgodnie z potrzebami mieszkańców programu instytucji publicznych oraz wprowadzenie i rozwijanie budżetu obywatelskiego w gminie.

 

PAP