"Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego, w zakresie rozszczelnienia opakowania bezpośredniego (tuby)" - napisano w uzasadnieniu do decyzji.

 

Zobacz treść decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
 

Chodzi o serie produktu, które "nie mogą być przedmiotem obrotu oraz nie mogą być stosowane w lecznictwie do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania":

- 504381, data ważności: 04.2017
- 505151, data ważności: 05.2017
- 505471, data ważności: 05.2017
- 506021, data ważności: 06.2017

 

Lignocainum Jelfa to żel stosowany miejscowo do znieczulenia błon śluzowych.

 

W anestezjologii i laryngologii (żel typu A) wykorzystuje się go do smarowania bezpośrednio przed użyciem rurek intubacyjnych, sond żołądkowych, zgłębników czy jako wstępne znieczulenie do intubacji osób przytomnych.

 

W urologii (żel typu U) używa się go m.in. do znieczulenia cewki moczowej przed zabiegami.

 

polsatnews.pl