Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przyjechał do Polski w celu rozmowy o możliwości rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W ubiegłym tygodniu KE upoważniła Timmermansa do przyjęcia do 23 maja opinii podsumowującej prowadzony przez Komisję  dialog z rządem. Spodziewano się, że nastąpi to w poniedziałek. Teraz mówi się o środzie, kiedy podczas posiedzenia komisarzy Timmermans ma zrelacjonować prowadzony z Polską dialog .

 

- Jako członek Unii Europejskiej jesteśmy zawsze gotowi na dialog, informowanie o tym, jakie podejmujemy kroki. Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską od dłuższego czasu. To jest dobry, konstruktywny dialog i ten dialog będzie dalej utrzymany - podkreśliła Beata Szydło po rozmowie z Fransem Timmermansem.


Premier Szydło zaznaczyła, że rozwiązanie sporu wokół TK jest dla niej kwestią istotną i priorytetową "ze względu na dobro funkcjonowania polskiego państwa". - Dlatego te propozycje, które przedłożymy, które już zostały przedłożone parlamentowi, zmierzają w tym kierunku, żeby doprowadzić do tego, żeby TK mógł spokojnie funkcjonować, żeby pracował transparentnie, aby to wszystko służyło polskiemu państwu - podkreśliła premier.

 

 

 

"Jest wola porozumienia ze strony rządu"


- To jest odpowiedzialność wszystkich instytucji, które są w  Polsce wokół tego tematu zaangażowane, abyśmy szli w jednym i tym samym kierunku - dodała.

 

Szydło zaznaczyła, że jest w tej chwili wola porozumienia ze strony większości parlamentarnej i strony rządu. - Te zmiany, które chcemy wprowadzić, mają uzdrowić sytuację wokół TK i mają wypełnić nie tylko zasady demokratycznego państw prawa, ale chcemy także żeby były  jak najbliżej zasady praworządności - powiedziała premier.


- Stąd nasza troska o to, żeby wszystkie strony, które zaangażowane są wokół sporu o Trybunał w Polsce, które w tym sporze uczestniczą, żeby przyjęły takie rozumowanie, żeby poszukiwanie kompromisu objęło nas wszystkich. To jest w interesie polskiego państwa i obywateli - dodała.

 

 

 

"KE wesprze wszystkie strony w wypracowaniu rozwiązania konfliktu"

 

Frans Timmermans podziękował premier Szydło "za zaangażowanie na rzecz praworządności oraz rozwiązania konfliktu wokół TK". - Pani premier wyraziła silne zaangażowanie kontynuacją dialogu z KE - podkreślił wiceprzewodniczący Komisji.


- Rozwiązanie tego konfliktu można wypracować tylko w Polsce - dodał.


Timmermans podkreślił, że "w interesie UE jest, by znaleźć rozwiązanie tego problemu, ponieważ uważamy, że w pełni funkcjonujące państwa członkowskie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UE".


- Biorąc pod uwagę fakt, że premier powiedziała wprost, że razem z innymi siłami politycznymi już spogląda na kierunek rozwiązania tego problemu, że został nawiązany już pozytywny dialog w przeciągu ostatnich tygodni na temat tego problemu i że będzie to rozwiązanie trwałe, my z KE dołożymy wszelkich starań, żeby wesprzeć wszystkie strony tego konfliktu we wspólnym wypracowaniu jego rozwiązania - zaznaczył Timmermans.

 

"Dialog niedługo dobiegnie końca, bo problem będzie rozwiązany"


- Polska ma wiodącą rolę do odegrania w UE. Doprowadzenie tego konfliktu do końca uwolni pewne siły Polski, które można wykorzystać z korzyścią dla UE. Będę kontynuował ten dialog. Myślę, że bardzo niedługo dobiegnie on do końca, bo problem będzie rozwiązany - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której odbyło sie spotkanie premier Szydło z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem, podczas wspólnej konferencji pojawiły się unijne flagi, które wcześniej nie towarzyszyły wystąpieniom premier Szydło.

 

polsatnews.pl