Wojsko buduje cztery konstrukcje na okolicznych rzekach, które nazywają się Zabawka, Serafa oraz Drwina. Jak wyjaśniła kpt. Justyna Murawska z II Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, ze względu na ukształtowanie terenu oraz przewidywaną liczbę użytkowników, saperzy wznoszą mosty tymczasowe typu DMS-65. Oznacza to, że najszerszy z mostów będzie miał siedem pasów jezdni o łącznej szerokości 40 metrów.

 

Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego miesiąca. Wojsko przy budowie korzysta z 35 jednostek specjalistycznego sprzętu (dźwigów, koparek, spychaczy itp.). Łącznie z już istniejącymi do dyspozycji pielgrzymów będzie 15 mostów nad rzekami, które otaczają Pola Miłosierdzia.

 

Poprawią bezpieczeństwo
 

- Nowe przeprawy nie tylko ułatwią dotarcie uczestnikom na ŚDM, ale jednocześnie poprawią bezpieczeństwo i zapewnią przede wszystkim sprawną ewakuację - podkreśliła kpt. Murawska.

 

Dzięki żołnierzom pod Krakowem powstanie także pole namiotowe, w którym będzie mogło przenocować około 50 tys. pielgrzymów. Jego budowa ruszy za kilka tygodni.

 

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie.

 

Polsat News