Pomysł wynika z faktu, że Stany nie stosują zasady wzajemności wizowej. Choć Amerykanie mogą wjeżdżać do Polski bez wizy, to z kolei Polacy nie mogą już pojechać za Ocean bez odpowiedniego dokumentu. Członkowie UE powinni przesłać swoje stanowiska KE w tej sprawie do 12 lipca.

 

Stany Zjednoczone wymagają wiz od obywateli Polski i czterech innych krajów Unii: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Cypru


Sprawę skomentowało dla Radia Zet polskie MSZ. Resort napisał, że "niezrozumiała jest sytuacja, w której państwa trzecie traktują w uprzywilejowany sposób obywateli niektórych państw członkowskich, a wobec innych utrzymują obowiązek posiadania wizy wjazdowej. Postulat solidarności jest zasadny także z uwagi na utrzymanie spójności stanowiska całej UE, zwłaszcza jeśli stanowisko to jest prezentowane wobec takich państw trzecich, jak USA i Kanada."


Stany .

 

radiozet.pl