Tylko 34 proc. ankietowanych uważa, że Niemcy to także islam.

 

Uprzedzenia wobec tej religii i i jej wyznawców nasilają się wraz z wiekiem. W grupie 60-latków i starszych aż 71 proc. osób jest wobec islamu nastawiona negatywnie.

 

Niezadowoleni z działań partii politycznych

 

Ponad 58 proc. Niemców jest zdania, że partie głównego nurtu: CDU, CSU, SPD, Zieloni, Lewica i FDP nie dość poważnie traktują obawy i troski obywateli z powodu radykalizacji islamu. Natomiast 38 proc. zapytanych było zadowolonych z działań tych partii.


Według tego sondażu co drugi Niemiec (52 proc.) obawia się, że z powodu uchodźców dojdzie do wzmożonej islamizacji Niemiec. Około 47 proc. nie podziela tych obaw.

 

Strach przed zamachami


Prawie trzy czwarte zapytanych (72 proc.) obawia się zamachów terrorystycznych. To, jak dotąd, najwyższy odsetek w badaniach na taki temat. Tylko 25 proc. Niemców nie odczuwa zagrożenia ewentualnymi atakami.

 

Deutsche Welle