Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na praktyczny wymiar obowiązywania konstytucji i działalności TK.

 

- Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi - przekonuje Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokat, koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, ktore jest organizatorem Tygodnia

 

Na zgłoszenia szkół i prawników do udziału w projekcie organizatorzy czekają do 16 maja.

 

Honorowy patronat nad Tygodniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Materiały edukacyjne i scenariusze spotkań z młodzieżą opracują dla prawników trenerzy Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”. Nadzór merytoryczny nad Tygodniem Konstytucyjnym objęła prof. Ewa Łętowska.

 

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy powstało w maju 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Zbigniewa Hołdy. Zostało założone przez grupę prawników, którzy chcą podejmować działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono. 

 

polsatnews.pl