Aplikacja ta jest dostępna w 23 językach Unii, które mogą zostać wybrane przez użytkownika z jej menu i zawiera cztery zakładki:

 

- "Orzecznictwo": umożliwia łatwy dostęp do ostatnich orzeczeń sądów TSUE (wyroków, postanowień i opinii);

 

- "Komunikaty prasowe": pozwala na wizualizację ostatnich dziesięciu opublikowanych przez instytucję komunikatów prasowych;

 

- "Kalendarz": przedstawia kalendarz zaplanowanych na najbliższe pięć tygodni rozpraw, wydawanych opinii i ogłaszanych wyroków;

 

- "Wyszukiwanie": umożliwia łatwy dostęp do całokształtu orzecznictwa Trybunału. Wyszukiwanie w tej zakładce można prowadzić poprzez numer sprawy, nazwę stron i datę; możliwe jest także wyszukiwanie pełnotekstowe.

 

Aplikacja ta jest dostępna w "Google Play" i w "App Store".

 

polsatnews.pl