W ramach remontu Syrenka zostanie umyta wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu. Ponadto zaplanowano m.in. usunięcie nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi i ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, skucie płytek ceramicznych i zastępienie ich nowymi. Rzeźba zostanie zabezpieczona żywicą i woskiem mikrokrystalicznym.

 

Prace potrwają do 24 czerwca. Po ich zakończeniu zostanie uruchomiona fontanna, a nieckę okalającą statuę wypełni woda.

 

Syrenka powstała w 1939 roku. Pozowała Krystyna Krahelska, uczestniczka powstania warszawskiego i autorka "Hej, chłopcy bagnet na broń". Pomnik jest wpisany do rejestru zabytków.

 

zw.com.pl