Minister Rafalska zaniepokojona brakiem części wypłat z programu "Rodzina 500+"

Polska
Minister Rafalska zaniepokojona brakiem części wypłat z programu "Rodzina 500+"
PAP/Lech Muszyński

- Niepokoi mnie, że niektóre samorządy nie rozpoczęły wypłat świadczenia z programu "Rodzina 500+" - powiedziała podczas wizyty w Wielkopolsce minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W tym regionie na 226 samorządów, 64 nie uruchomiło jeszcze wypłat.

- To, co mnie zaniepokoiło akurat w Wielkopolsce, po przedstawieniu szczegółowych informacji, to to, że 70 proc. samorządów po wydaniu decyzji uruchamia już na bieżąco środki, ale jednak są takie gminy, są samorządy, które mimo licznych wydanych decyzji nie dokonują jeszcze płatności - powiedziała minister w podpoznańskich Owińskach.

 

Przypomniała, że ustawowo termin wypłaty świadczeń wynosi trzy miesiące, ale jednocześnie stwierdziła, że „nie znajduje żadnego uzasadnienia do tego, żeby czekać z tymi decyzjami”.  - Nie znajduję żadnego wyjaśnienia, ponieważ z informacji od pana wojewody i pani wicewojewody wiem, że transze należnych środków wszystkim samorządom gminnym zostały przekazane - podkreślała.

 

Premier sprawdzi realizacje 500+

 

Minister Rafalska dodała, że w poniedziałek ma się odbyć spotkanie z wojewodami i premier Beatą Szydło na temat realizacji programu „Rodzina 500+”, gdzie kwestie niewypłacalności świadczeń również będą analizowane w skali kraju.

 

- Nie chcę być nadmiernie surowa dla samorządów, bo mówimy o tym, co stanowi pewien problem i ten problem dotyczy zdecydowanie mniejszej ilości samorządów - zaznaczyła.

 

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powiedział, że wystosował już pismo do samorządowców, m.in. z prośbą o wyjaśnienie tych opóźnień.

 

W Wielkopolsce przez pierwszy miesiąc realizacji programu złożono ponad 215 tys. wniosków. Jest to ponad 60 proc. wszystkich uprawnionych do pobierania tego świadczenia w regionie.  Wypłacono już 65 tys. świadczeń na kwotę 30,5 mln zł.

 

Łączna pula środków, jakie w kwietniu przekazano gminom zgodnie ze zgłaszanym przez nie zapotrzebowaniem, wyniosła ponad 168 mln zł.


Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia w Wielkopolsce wynosi prawie 349 tys. W skali kraju, według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, wsparciem objętych może zostać ok. 3,7 mln dzieci.

 

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia. Zgodnie z jego zapisami świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku dochodu poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł.

 

PAP

 

ptw/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze