W skład Rady weszło 36 przedstawicieli nauki, ekspertów i hodowców. Jej przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach osoby niebędące jej członkami.

 

Resort zaznacza, że powołanie Rady "podyktowane jest potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa, a w konsekwencji do rozwoju hodowli koni".

 

Ministerstwo podkreśliło, że w odpowiedzi na postulaty hodowców koni oraz "instytucji zaangażowanych w tym obszarze gospodarki, zasadne jest opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa oraz sektora rekreacji i sportu."

 

Powołanie Rady zapowiedział w kwietniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, po tym, jak w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim padła druga klacz należąca do żony muzyka zespołu Rolling Stones - Shirley Watts. Minister zapewniał, że rada powstanie w ciągu trzech tygodni. Terminu dotrzymał.

 

polsatnews.pl